Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ TAI CHI MASTER
PROFESSOR CHENG MAN-CH’ING
Από τους σημαντικότερους Tai Chi Master του περασμένου αιώνα υπήρξε ο καθηγητής Cheng Man-Ching (1900-1975).
Προερχόμενος από την Ταϊβάν δέχτηκε την πρόσκληση και δίδαξε στις Η.Π.Α.. Δημιούργησε την γνωστή Μικρή Φόρμα (37 Form), η οποία θεωρείται από τις πιο συχνά διδασκόμενες φόρμες στην Ταϊβάν, την νοτιοανατολική Ασία και την Δύση.

Ονομαζόταν αλλιώς και ο άνθρωπος με τις πέντε αρετές, καθώς υπήρξε ιατρός κινεζικής ιατρικής, ποιητής, ζωγράφος, καλλιγράφος και μεγάλος μάστερ του Tai Chi Chuan.
 Ίδρυσε στην Νέα Υόρκη την Cheng’s Shr Jung School “Hall of Happiness”.
Μαθητές του υπήρξαν οι William Chen, T.T.Liang, Huang Shyeng Shen, Liu His-heng, Maggie Newman και πολλοί άλλοι.


"May the joy that is everlasting gather in this hall. Not the joy of a sumptuous feast, which slips away even as we leave the table; nor that which music brings—it is only of a limited duration. Beauty and a pretty face are like flowers; they bloom for a while, then die. Even our youth slips swiftly away and is gone.

No, enduring happiness is not in these, nor in the three joys of Jung Kung. We may as well forget them, for the joy I mean is worlds away from these.


It is the joy of continuous growth, of helping to develop in ourselves and others the talents and abilities with which we were born—the gifts of heaven to mortal men. It is to revive the exhausted and to rejuvenate that which is in decline, so that we are enabled to dispel sickness and suffering.

Let true affection and happy concourse abide in this hall. Let us here correct our past mistakes and lose preoccupation with self. With the constancy of the planets in their courses or of the dragon in his cloud wrapped path, let us enter the land of health and ever after walk within its bounds.

Let us fortify ourselves against weakness and learn to be self reliant, without ever a moment’s lapse. Then our resolution will become the very air we breathe, the world we live in; then we will be as happy as a fish in crystal waters. This is the joy which lasts, that we can carry with us to the end of our days. And tell me, if you can; what greater happiness can life bestow?"
Cheng Man-Ching
New York City, 1973

 

ΤΑ ΣΤΥΛ


Chen Style 
(Οικογένεια Chen της επαρχίας Honan)
Chen Wang-Ting (1597 – 1664), Πρώτος και Μέγας Μάστερ της Οικογένειας – Ιδρυτής του Στυλ

Το αρχαιότερο στυλ .
Η οικογένεια Chen αναγάγει την παράδοση του δικού της στυλ Tai Chi στον Wang Tsung-Yueh του οποίου δάσκαλος υπήρξε ο μεγάλος Μάστερ Chiang Fa.
Η επαρχία Honan ύπηρξε μία ιδιαίτερα επικίνδυνη και επαπειλούμενη περιοχή.
Όλα τα μέλη της οικογένειας Chen ήταν, λόγω συνθηκών, γνώστες πολεμικών τεχνών και χωρίς την αυστηρά μυστική διατήρηση της ιδιότητας τους, δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στους κινδύνους της εποχής εκείνης.
Μεγάλος δάσκαλος της οικογένειας υπήρξε ο Cheng Wang-Ting (1597 – 1664). Αυτός υπήρξε ο ιδρυτής του Chen στυλ. Για 200 χρόνια παρέμεινε η διδασκαλία του στυλ αυστηρά μέσα στα πλαίσια της οικογένειας.

Ο Yang Lu-Chan(1799-1872) ήταν ήδη Μάστερ πολεμικών τεχνών, όταν πληροφορήθηκε τις ξεχωριστές ικανότητες της οικογένειας Chen. Καθώς δεν υπήρχε άλλη πιθανότητα προσέγγισης και για να μπορέσει να διεισδύσει μέσα στην οικογένεια, παρουσιάστηκε και ανέλαβε εργασία ως υπηρέτης του σπιτιού. Παρακολουθούσε κρυφά την εξάσκηση τους στο Tai Chi.
Όταν ήρθε για επίσκεψη ένας διάσημος Shaolin μάστερ για να ασκηθεί με την οικογένεια Chen, ο Yang Lu-Chan τον παρακάλεσε να αναμετρηθεί μαζί του. Εντυπωσιάστηκαν όλοι από την προσωπικότητα και το χάρισμα του τελευταίου, ώστε ο τότε δάσκαλος της οικογένειας Chen, Chen Chang-Hsiang (1771-1853, 14η γενιά της οικογένeιας Chen), να τον δεχθεί να γίνει μαθητής του.

Ο Yang Lu- Chan ονομάστηκε τιμητικά «ο Αήττητος» καθώς δεν έχανε καμία αντιπαράθεση.
Καθιέρωσε αργότερα την κατ’ αυτόν Σχολή Yang.

Yang Style
Yang Lu-Chan, «Ο Αήττητος» (1799 – 1872) – Ιδρυτής του Στυλ, ο πρώτος που δίδαξε το Tai Chi δημόσια, καθιέρωσε την βασική αρχή της «Φυσικής Οδού»

O Yang Lu-Chan διέδωσε το Tai Chi Chuan και μαζί με τον εγγονό του Yang Cheng- Fu αργότερα σε όλη την Κίνα.
Υπήρξε ο πρώτος που δίδαξε το Tai Chi δημόσια. Προσανατολίστηκε στην βασική αρχή της «Φυσικής οδού» και ανάγαγε την εκτέλεση της φόρμας στο πρωταρχικό αξίωμα της φυσικής και απαλής διαδοχής κινητικών στοιχείων. Σύμφωνα με αυτή την αρχή επιτυγχάνεται η ιδανική και ολιστική (σωματική, ψυχική-πνευματική) ανάπτυξη της ζωτικής ενέργειας.
Έδωσε στο Tai Chi την πολυδιάστατη αξία του, δηλ της άσκησης με σκοπό την Υγεία-Αυτοάμυνα-Διαλογισμό.
Αναγνώριζε ως ιδρυτή του Tai Chi Chuan τον Chang San-Feng.
To Tai Chi μπορούσε πλέον να το διδαχτεί ο καθένας.

Yang Cheng Fu (1883 – 1936)
Παραδοσιακό αυθεντικό Yang Στυλ

Ο εγγονός του Yang Lu-Chan, Yang Cheng-Fu επηρέασε το Tai Chi Chuan στη σημερινή εποχή όσο κανένας άλλος. Η δικής του έμπνευσης Μεγάλη Φόρμα (Long Form) θεωρείται ως παραδοσιακή φόρμα του Yang στυλ. Από αυτήν προήρθαν οι μεταγενέστερες φόρμες των 20 περίπου μαθητών του.


Άλλα στυλ, που προέκυψαν και εξελίχτηκαν από τα βασικά Chen και Yang στυλ είναι: 

Wu style (παλιό και νέο) του Wu Chien-Chuan (1870-1942) 
Sun style του Sun Lu-Tang (1861-1932)
Beijing style του Li T’ien Yi (1956)


ΙΔΡΥΤΕΣ


Hsu HsuanPing, Δυναστεία Tang (618-907 μ.χ.), η πρώτη αναφερόμενη προσωπικότητα που πιθανολογείται σαν ιδρυτής του Tai Chi.
Ταοϊστής φιλόσοφος και γνώστης πολεμικών τεχνών.
Καθιέρωσε την «Απαλή Σχολή» ή αλλιώς «Nei Kia» σε αντιπαράθεση με την Σκληρή ή Εξωτερική Σχολή πχ. όπως τα είδη Kung Fu και το Shaolin. Σκοπός της ήταν η προαγωγή της υγείας και η κατάκτηση υψηλών επιπέδων αυτοάμυνας. Θεωρεί ότι η χρήση κάθε  εξωτερικής φυσικής μορφής δύναμης αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη και ενίσχυση του Chi, δηλ. της ζωτικής ενέργειας.
Βασική αρχή του T.C.C.:
«Ξεπερνάω το σκληρό και άκαμπτο διαμέσου του απαλού και της υποχώρησης»

Chang SanFeng, Τέλος Δυναστεία Sung (1127 – 1279).
Θεωρείται Ο Ιδρυτής του Tai Chi Chuan.
Σημαντικός φιλόσοφος και ταοϊστής μοναχός ο οποίος γνώριζε άριστα τις πολεμικές τέχνες και τις θεραπευτικές ασκήσεις.
Σύμφωνα με τον μύθο εμπνεύστηκε τη δημιουργία του T.C.C. όταν παρακολούθησε τη μάχη ανάμεσα σε ένα φίδι κι ένα γερανό.
Σε αυτόν οφείλεται ο όρος «Tai Chi Chuan», η καθιέρωση των 13 βασικών στάσεων και ένα κλασσικό κείμενο.

Wang Tsung-Yueh, Δυναστεία Ming (1368 – 1644)
Ο τρίτος πιθανός ιδρυτής υπήρξε στρατηγός και συγγραφέας ενός κλασσικού κειμένου.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ TAI CHI CHUAN


Αρχή
Δυναστεία Tang (618 – 907)

Λίγα στοιχεία γνωρίζουμε για την ιστορία του Tai Chi Chuan. Πολλοί παρακολουθούν την αρχή του πίσω στην εποχή της δυναστείας Tang (618-907μ.χ.).
Η διδασκαλία του Tai Chi και η διάδοσή του γινόταν αυστηρά μόνο διαμέσου των μαθητών μεγάλων δασκάλων της και ποτέ δημόσια. Το Tai Chi Chuan ήταν αρχικά διαδεδομένο σε λίγες επαρχίες της Κίνας.
Αυτό που μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα είναι ότι το Tai Chi Chuan έχει πολυδιάστατη βάση η οποία στηρίζεται στην αλληλεπίδραση τριών ρευμάτων του κινεζικού ταοϊστικού πολιτισμού – της κιν. Ιατρικής, των πολεμικών τεχνών και της φιλοσοφίας.

Ο ρόλος της Κινεζικής Ιατρικής και οι πρώτες ασκήσεις

Επί εποχής του Κίτρινου αυτοκράτορα Yu ( 2697 – 2597 π.χ.)

Η μίμηση των κινήσεων των ζώων

Ο κίτρινος αυτοκράτορας διέταξε το 2200 π.χ. την άσκηση του λαού δημιουργώντας πολύπλευρες θεραπευτικές ασκήσεις με απώτερο σκοπό την πρόληψη ασθενειών και την διατήρηση της υγείας. Είχαν την μορφή μιμητικών ασκήσεων ζώων όπως π.χ. της αρκούδας, του τίγρη και του γερανού.
Οι ασκήσεις συνδυαζόταν με την χρήση θεραπευτικών βοτάνων.

Στη μακρά ιστορία των κινεζικών πολεμικών τεχνών αναπτύχθηκαν αμέτρητα συστήματα άσκησης, τα οποία αποσκοπούσαν τόσο στην ενίσχυση της υγείας όσο και στην πνευματική ανύψωση και καλλιέργεια.

Οι θεμελιώδεις βάσεις του Tai Chi και τα πρώτα κείμενα
Οι θεμελιώδεις βάσεις του T.C.Chuan : Χαλάρωση-Αναπνοή-Στάση-Πνευματική
Συγκέντρωση

Τα πρώτα κλασσικά κείμενα για το Tai Chi Chuan χρεώνονται στον Ταοϊστή μοναχό Chang San-Feng (τέλος δυναστείας Sung, 1127 – 1279), ο οποίος έθεσε τις βασικές αρχές με βάση τις οποίες διαμορφώθηκε και εκτελέστηκε η εσωτερική αυτή πολεμική τέχνη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ TAI CHI ΣΤΗ ΦΕΞ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ TAI CHI ΣΤΗ ΦΕΞ

Το σεμινάριο του Tai Chi με τον δάσκαλό μου και Μάστερ του Tai Chi Luoke Chen από την Ταϊβάν, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Μαρτίου. Νιώθω μεγάλη χαρά καθώς το αναπολώ και ειλικρινά ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν για την εξαιρετική τους προσπάθεια, συμμετοχή και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Περάσαμε υπέροχα καθώς ασκηθήκαμε 35 άτομα μέσα από ένα πραγματικά  πολύ ωραίο κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας.
Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον δάσκαλό μου Luoke Chen, που με τίμησε με την παρουσία του. Υπογραμμίζω πάλι πόσο ιδιαίτερη και ξεχωριστή είναι η διδασκαλία του και πόσο εξαιρετικός δάσκαλος είναι. Του χρωστάω πολλά.
Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβριο για το επόμενο σεμινάριο.
Σας περιμένω!!!
Με Chi χαιρετισμούς, αγαπητοί μου φίλοι,
Έμη Χατζηπαναγιώτη, υπεύθυνη ΕργαστηρίουTai Chi Chuan της Φ.Ε.Ξ.

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ – ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΦΕΞ


Το εξάωρο σεμινάριο της κινεζικής καλλιγραφίας με τον Luoke Chen υπήρξε από τα πιο ενδιαφέροντα που παρακολουθήσαμε. Διεξήχθη στις 8 και 11 Μαρτίου στο ατελιέ ζωγραφικής της Φ.Ε.Ξ. στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου. Για πρώτη φορά πιάσαμε στα χέρια μας το κινεζικό πινέλο της γραφής και με τη χρήση της σινικής μελάνης αποτυπώσαμε τα πρώτα μας σύμβολα. Οι συμμετέχοντες ασκήθηκαν στην καλλιγραφία με ζήλο και αληθινή προσήλωση, κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Αποκάλυψη υπήρξε η τεχνοτροπία ζωγραφικής των μπαμπού, όπου όλοι μαγευτήκαμε από το αποτέλεσμα και την δεξιοτεχνία του Luoke. Την επόμενη φορά θα επιχειρήσουμε λεπτομερώς την τεχνική αυτή.
Τους συγχαίρω όλους για την προσπάθειά τους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπως πάντα στα πλαίσια του εργαστηρίου μας στη Φ.Ε.Ξ..
Ορίστε λοιπόν και οι φωτογραφίες σαν τεκμήριο!!Φωτογραφίες από το Σεμινάριο Κινεζικής Καλλιγραφίας 3/2011