Κυριακή 9 Μαΐου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ 4ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ 'ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ' 2021

 


 

Eπιστήμη και φιλοσοφία/Science and philosophy


Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021/ Friday 25.06.2021


Ώρα 19.30-20.30Πρόλογος/Introduction

 

‘The fifth element of the aether – the cosmic fluid and the Qi’ 

prologue by Mrs. Emi Chatzipanagioti, Coordinator of the Festival,

Ergastiri of Tai Chi Chuan,FEX Xanthi, Greece

 

‘Το πέμπτο στοιχείο ο αιθήρ – το κοσμικό ρευστό και το Τσι’

εισαγωγική αναφορά από την κα. Έμη Χατζηπαναγιώτη,

Ergastiri of Tai Chi Chuan, FEX Xanthi, Greece,


 

Lectures/Διαλέξεις


  1.  ‘Internal and Cognitive Behavioral Changes in Tai Chi Chuan exercise’

invited guest Dr. Bill Drougas, Arta Greece

 

‘Εσωτερικές και Γνωσιακές Συμπεριφορικές αλλαγές από την άσκηση στο Ται Τσι Τσουάν’

Μία εμπεριστατωμένη εισήγηση σχετικά με τους σημαντικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και την εξέλιξη του νου μέσω της άσκησης στο Τάι Τσι.

Διάλεξη του Δρ. Βασίλη Δρούγα, Άρτα, Ελλάδα.

 

  1. ‘Complexity, symmetries and self-organization in nature’

invited guest Dr. Leonidas Karakatsanis, Complexity Research Team (CRT),

Department of Environmental Engineering, D.U.Th, Greece

 

‘Πολυπλοκότητα, συμμετρίες και αυτό-οργάνωση στη φύση’

Η εφαρμογή της θεωρίας της πολυπλοκότητας στη μελέτη της φυσικής πραγματικότητας (συμμετρίες, αυτό-οργάνωση, χαοτική δυναμική).

Διάλεξη του Δρ. Λεωνίδα Καρακατσάνη, ηλεκτρ. Μηχανικό και ερευνητή,

Ερευνητική Ομάδα Πολυπλοκότητας, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Ξάνθη