Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Πρόγραμμα των δια ζώσης μαθημάτων και της τηλεκπαίδευσης του Εργαστηρίου από 25 Μαϊου μέχρι 30 Ιουνίου 2020


Πρόγραμμα του Εργαστηρίου από 25 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου 2020 -
μαθήματα τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης σε υπαίθριους χώρους

Μετά από το διάστημα του περιορισμού το Εργαστήρι μας επιστρέφει σταδιακά στην υπαίθρια άσκηση


Τμήμα βάσης - Basics ( αρχάριοι και λίγη εμπειρία) 

Δευτέρα:
19.00-20.30 στη Χρύσα
(Φόρμα χεριών, βασικές αρχές + διορθώσεις)

Τετάρτη:
19.30-20.30 τηλεκπαίδευση 
Qi Gong για όλους

Τμήμα μεσαίο/προχωρημένων
Τρίτη:
19.30 -21.00 στη Χρύσα
(όπλα, μεγάλη παραδοσιακή φόρμα 108, φόρμα 37 Cheng Man Ching)

Τετάρτη:
19.30-20.30 τηλεκπαίδευση 
Qi Gong για όλους

Πέμπτη:
20.00 - 21.30 στο πάρκο του Λημνίου ή 
κατόπιν συνεννόησης σε άλλο υπαίθριο χώρο
(Εμβάθυνση φορμών και διορθώσεις)

 
 ......................................

Κάθε Κυριακή 
20.30 - 21.30 τηλεκπαίδευση για όλα τα τμήματα δωρεάν!

  .......................................

Διευκρινίσεις:
Σε περίπτωση βροχής τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά την ίδια προβλεπόμενη ώρα 

Η άσκηση στους υπαίθριους χώρους πραγματοποιείται 
με όλους τους προβλεπόμενους κανόνες, 
τις σωστές αποστάσεις για την ασφάλεια και την υγεία όλων !!

Καλή μας άσκηση!