Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Πρόγραμμα των δια ζώσης μαθημάτων και της τηλεκπαίδευσης του Εργαστηρίου από 25 Μαϊου μέχρι 30 Ιουνίου 2020


Πρόγραμμα του Εργαστηρίου από 25 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου 2020 -
μαθήματα τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης σε υπαίθριους χώρους

Μετά από το διάστημα του περιορισμού το Εργαστήρι μας επιστρέφει σταδιακά στην υπαίθρια άσκηση


Τμήμα βάσης - Basics ( αρχάριοι και λίγη εμπειρία) 

Δευτέρα:
19.00-20.30 στη Χρύσα
(Φόρμα χεριών, βασικές αρχές + διορθώσεις)

Τετάρτη:
19.30-20.30 τηλεκπαίδευση 
Qi Gong για όλους

Τμήμα μεσαίο/προχωρημένων
Τρίτη:
19.30 -21.00 στη Χρύσα
(όπλα, μεγάλη παραδοσιακή φόρμα 108, φόρμα 37 Cheng Man Ching)

Τετάρτη:
19.30-20.30 τηλεκπαίδευση 
Qi Gong για όλους

Πέμπτη:
20.00 - 21.30 στο πάρκο του Λημνίου ή 
κατόπιν συνεννόησης σε άλλο υπαίθριο χώρο
(Εμβάθυνση φορμών και διορθώσεις)

 
 ......................................

Κάθε Κυριακή 
20.30 - 21.30 τηλεκπαίδευση για όλα τα τμήματα δωρεάν!

  .......................................

Διευκρινίσεις:
Σε περίπτωση βροχής τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά την ίδια προβλεπόμενη ώρα 

Η άσκηση στους υπαίθριους χώρους πραγματοποιείται 
με όλους τους προβλεπόμενους κανόνες, 
τις σωστές αποστάσεις για την ασφάλεια και την υγεία όλων !!

Καλή μας άσκηση!