Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ 'ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ' 2024 - PROGRAM 7th INTERNATIONAL TAI CHI CHUAN FESTIVAL 'DEMOCRITUS OF ABDERA' 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAM 

2024 

 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου