Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

Xin Yi Liu He Ba Fa - Water Boxing 6 Harmonies and 8 Methods

 

 ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ 2023-2024 για όσους θέλουν να γνωρίσουν το εσωτερικό σύστημα

Xin Yi Liu He Ba Fa - Water Boxing

6 Αρμονίες και 8 Μέθοδοι 

 

Φέτος θα διδαχτεί η μεγάλη φόρμα των 66 στοιχείων.

Ξεκινάμε με το Α' Μέρος των 32 στοιχείων. 

Οι 6 αρμονίες εκφράζουν τα ποιοτικά στάδια εξέλιξης του μαθητή, καθοδηγώντας την πρόοδο του και την πνευματική του ανάπτυξη. 

Ξεκινώντας με τη φόρμα προχωράμε στην εμβάθυνση της στις ποιοτικές αξίες, τις πολεμικές εφαρμογές και την εσωτερική εργασία.

Οι 8 μέθοδοι αναφέρονται στη διάκριση των πολεμικών εφαρμογών σε εξωτερικές και εσωτερικές.

Ακολουθούμε την διδασκαλία του Κινέζου δασκάλου μου Hua Xiang Su της σχολής Ζhong Hua Taiji Club στο Guangzhou. 

Είναι δωδέκατης γενιάς Chen Style Taiji και Wudang Quang  με δάσκαλο τον Wan We De ακόλουθο του Master Chen Zhao Kui και Feng Zhi Qiang. Διδάχτηκε το Xin Yi Liu He Ba Fa Quan με τον Master Li Dao Li.

 Kolibri-Versand für Taiji, Qigong, Yoga und vieles mehr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου