Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

4th International Tai Chi Chuan Festival Democritus 2021

 Το Φεστιβάλ μας

 Σε δύο μήνες και 10 ημέρες... 

 

our Festival 

in 2 months and 10 days

πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ:

https://sites.google.com/view/taichi-festival-democritus


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου