Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

HAPPY CHINESE NEW YEAR 2017 - the year of red fire roosterHappy Chinese New Year
2017 
to all Tai Chi friends


the year of the red fire Rooster 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου