Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Happy Chinese New Year 2016!!! Happy celebrations in the year of the red fire Monkey
Happy Chinese New Year!!

My dear Tai Chi friends all over the world!

I sincerely send you my warmest wishes

for good health, love and prosperity in 
the Year of the red Fire Monkey.

Have a wonderful week of celebrations
and let's hope we meet again to share wonderful Tai Chi moments.

Emi. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου